Biowuko

OFERTA

Biowuko

wolnorozpuszczający się kompleks enzymów i mikroorganizmów

Stopniowo uwalniania do ścieku enzymy i bakterie do trawienia odpadów organicznych,
a mianowicie białek, celulozy, tłuszczów i węglowodanów.
Zapobiega zagniwaniu ścieku w systemach kanalizacyjnych, chroni infrastrukturę
przed korozją siarczanową i odorami.
Mikroorganizmy znajdujące się w Biowuko działają w warunkach tlenowych i beztlenowych. Ma to istotne znaczenie przy aplikacji w kanalizacji, gdzie występują odcinki tłoczne i długie czasy przetrzymania ścieku.

Zalety
• Eliminuje nieprzyjemne zapachy u źródła
• Zapobiega wytwarzaniu się siarkowodoru i amoniaku
• Ekonomiczny i łatwy w użyciu
• Nie jest potrzebny żaden specjalny sprzęt
• Intensyfikuje procesy rozkładu i mineralizacji związków organicznych (białek, celulozy, tłuszczy, węglowodanów)
• Usprawnia usuwanie BZT i ChZT
• Zmniejsza gromadzenie się szlamu
• Zwiększa wydajność systemu – rurociągi i elementy obiektu nie zarastają tłuszczem

Miejsca stosowania
Przepompownie ścieków, studzienki, inne obiekty systemu kanalizacji.
Separatory tłuszczów, zbiorniki bezodpływowe na tłuszcz i skrobię.

Sposób stosowania
Wybrać odpowiednie miejsce o ustabilizowanym przepływie. W przypadku przepompowni nie umieszczać Biowuko bezpośrednio
w strumieniu dopływającego ścieku. Używając sznurka przymocować Biowuko do stabilnego elementu tak aby pozostawał zanurzony
w ścieku, ale nie spoczywał na dnie. 

Dawkowanie
Orientacyjne czas rozpuszczania dla przepompowni o przepływie 50-100 m³/d wynosi 30-90 dni.

Skład i wygląd
Substancje enzymatyczne, kompozyt niepatogennych bakterii, zespół starterów, wolno-rozpuszczjący się kompleks wykonany
z surowców pochodzenia naturalnego. Masa 6 kg, kompleks umieszczony siatce.