Filtry

System schładzania i filtracji powietrza

Filtry

W procesach przemysłowych gdzie mamy do czynienia z dekompresją pary, wysokim ciśnieniem
oraz ładunkiem odorów, proponujemy system schładzania i filtracji powietrza.

Przykładowy system

Parametry wejściowe:

para wodna o objętości 40 m3, temperaturze 155 ºC i ciśnieniu 5,0 bar, nasycona związkami odorowymi.

Para wodna z instalacji upustowej doprowadzonej na zewnątrz hali zostaje podłączona do drycoolera. Przepływ powietrza przez chłodnice powoduje w nich obniżenie temperatury gazów ( powietrze + para wodna) do 40 ºC i kondensację pary wodnej. Kondensat spływa do zbiornika. Powietrze z parą nasyconą
dla temperatury 40 ºC skierowane zostaje do adsorberów węglem aktywnym, gdzie następuje kondensacja
i adsorpcja resztek odorów.

Przepływ pary przez urządzenie do redukcji odorów następuje pod wpływem różnicy ciśnień pomiędzy ciśnieniem w instalacji, a ciśnieniem atmosferycznym. W końcowym okresie dekompresji przepływ ustaje.

Zachęcamy do kontaktu, omówimy system dla Twojej instalacji.