Maty żelowe

OFERTA

Maty żelowe

Przeciwdziałanie odorom z kanalizacji
Redukcja uciążliwości zapachowych z kanalizacji to wyzwanie, przed którym stoją zarządcy nie tylko zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych – odory wpływają przecież negatywnie na prowadzenie wielu rodzajów działalności, a w konsekwencji na relacje z okolicznymi mieszkańcami. Na pomoc mogą tu przyjść maty żelowe WUEMER serii M o właściwościach redukujących nieprzyjemne zapachy.

Działanie

Aktywny żel z którego wykonane są maty zawiera w sobie olejki eteryczne, wpływające na redukcję takich związków jak:

 • siarkowodór, 
 • amoniak, 
 • związki organiczne, 
 • kwasy tłuszczowe, 
 • merkaptany.

Zastosowanie mat żelowych:

 • studzienki kanalizacyjne, 
 • przepompownie ścieków, 
 • oczyszczalnie ścieków,
 • kompostownie, 
 • składowiska śmieci, 
 • fermy hodowli zwierząt,
 • hale przeładunkowe odpadów, 
 • instalacje petrochemiczne,
 • zbiorniki magazynowe.