Produkty specialne

AS1960

Przemysłowy środek do usuwania struwitu oraz innych osadów mineralnych


Osady struwitowe wytrącają się na oczyszczalniach ścieków m.in. podczas odprowadzania cieczy nadosadowej z komór fermentacyjnych. Przyczyniają się do szybkiego zarastania rurociągów i tym samym spadku wydajności instalacji. Istnieje wówczas konieczność wymiany elementów rurociągu lub mechanicznego usuwania powstałego osadu. Ponadto, powstające osady powodują blokowanie urządzeń m.in pomp, aeratorów, sit, itp.

Środek AS1960  pozwala na skuteczne usunięcie struwitu z instalacji. Odbywa się to bez ingerencji technicznej w instalacje, w trakcie jej przestoju. Proces rozpuszczania osadów uzależniony jest od jego ilości i trwa od 6 do 12 godzin.

AS1960 stanowi doskonałą alternatywę dla mechanicznego usuwania struwitu. Gwarantuje wysoką skuteczność działania przy zachowaniu akceptowalnych aspektów ekonomicznych.

Zachęcamy do kontaktu tel. 691 192 566, omówimy usunięcie struwitu z Twojej instalacji.