Środki bio

OFERTA

Środki Bio

Przyjazne środowisku preparaty  wspomagające utylizację nieczystości

AF 080 WS

Preparat mikrobiologiczny wspomagający procesy kompostowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych.

ZALETY STOSOWANIA 

 • likwidacja uciążliwych fetorów na pryzmach kompostowych
   i ich otoczeniu
 • redukcja amoniaku i siarkowodoru oraz przyspieszeni procesu nitryfikacji
 • kierowanie pożądanymi procesami fermentacyjnymi
 • przyspieszenie procesów mineralizacji
 • redukcja masy kompostowej
 • właściwa higienizacja stabilizatu lub gotowego kompostu
 • skrócenie okresu kompostowania koniecznego do osiągnięcia wymaganego poziomu AT4
 • podniesienie walorów nawozowych

OW 030

Preparat do mikrobiologicznej obróbki odcieków, ścieków i nieczystości.

ZALETY STOSOWANIA:

 • przyspieszenie procesów sedymentacji
 • redukcja ilości osadów dennych oraz ich upłynnienie
 • rozpad oraz degradacja szkodliwych substancji: amoniaku, siarkowodoru, azotynów, indolu, skatolu itp.
 • przyspieszenie procesu nitryfikacji
 • higienizacja ścieków i osadów ściekowych w efekcie zajętego miejsca
 • przyspieszenie procesu emulgacji tłuszczów
 • redukcja uciążliwych fetorów
 • zdolność wiązania metali ciężkich (Pb, Cr, Ni, Cu)
 • silne hamowanie rozwoju patogennych drobnoustrojów (głównie Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella)
 • zapobieganie zjawisku „puchnięcia ścieków”
 • redukcja kożuchów powierzchniowych