Zamgławiacze wentylatorowe

OFERTA

Mobilne wentylatorowe urządzenie zamgławiające

Mobilne, wentylatorowe urządzania zamgławiające do wytwarzania mokrej i suchej mgły. Urządzenia mogą być użytkowane w przestrzeni otwartej gdzie występują zmienne źródła odorów, a także w przestrzeni zamkniętej. Zbudowane są z elementów zabezpieczonych antykorozyjnie, głównym elementem jest wentylator o średnicy  1000mm oraz mocy do 7,5 kW. Zastosowanie takiego elementu pozwala na uzyskanie skutecznego zasięgu strumienia na odległość do 60 metrów.

Zamgławiacze wentylatorowe

MWUZ 1100

mobilne wentylatorowe urządzenie zamgławiające, mokra mgła.

Specyfikacja urządzenia.

 • wentylator o średnicy 1000 mm, wydajność maksymalna – 52 500 m3/h,ciśnienie maksymalne – 320 Pa, silnik: 7,5 kW, 1465 min-1,  
 • wentylator sterowany i uruchamiany przez falownik z możliwością regulacji obrotów/wydajności,
 • zabezpieczenie wentylatora przed przeciążeniem, zanikiem fazy, przegrzaniem, konstrukcja pod wentylator stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
 • dla wersji 1100R – łożysko obrotowe umożliwiające prace wentylatora na boki lewo/prawo
  z napędem elektrycznym, ręczna regulacja gór/dół
 • dla wersji 1100 – regulacja wentylatora góra/dół przy pomocy siłownika elektrycznego
 • programowalne ustawienie pochylenia wentylatora w zakresie 0-30 stopni za pomocą siłownika 
 • kolektor dysz na wylocie wyposażony w 10 dysz o łącznej  wydajności 8l/min przy 100 Barach
 • pompa o wydajności 10l/min i ciśnieniu 100 Bar sterowana falownikiem
 • pompa dozująca o wydajności od 0,2%-2% roztworu
 • sterownik PLC Siemens nadzorujący prace urządzenia. Umożliwia ustawianie czasów pracy, uwarunkowania pracy od określonej temperatury oraz wilgotności powietrza
 • panel dotykowy HMI o przekątnej 4,7 cala
 • elementy konstrukcyjne wycinane laserowo, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe oraz galwaniczne 
 • przetwornik wilgotności oraz temperatury zewnętrznej
 • automatyka, sterowanie i pozostałe elementy w obudowach IP65
 • zasilanie elektryczne 3 fazowe.
Zamgławiacze wentylatorowe

MWUZ 2100

mobilne wentylatorowe urządzenie zamgławiające, sucha mgła.

Specyfikacja urządzenia.

 • wentylator o średnicy 1000 mm, wydajność maksymalna – 52 500 m3/h, ciśnienie maksymalne – 320 Pa, silnik: 7,5 kW, 1465 min-1,  
 • wentylator sterowany i uruchamiany przez falownik z możliwością regulacji obrotów/wydajności,
 • zabezpieczenie wentylatora przed przeciążeniem, zanikiem fazy, przegrzaniem, konstrukcja pod wentylator stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
 • dla wersji 2100R – łożysko obrotowe umożliwiające prace wentylatora na boki lewo/prawo
  z napędem elektrycznym, ręczna regulacja gór/dół
 • dla wersji 2100 – regulacja wentylatora góra/dół przy pomocy siłownika elektrycznego
 • kompresor tłokowy o wydajności 260l/min i ciśnieniu 8 Bar ; zabudowany w skrzyni,
 • sekcja przygotowania sprężonego powietrza (filtr, manometr, zawór elektromagnetyczny)
 • pompa dozująca elektroniczna membranowa o ciśnieniu do 8 bar sterowana elektronicznie,
 • dysza dwuczynnikowa rozpylająca mieszaninę powietrza z preparatem antyodorowym, zamontowana w osi wentylatora,
 • sterowanie systemu poprzez panel dotykowy HMI (godziny pracy, częstotliwość uruchomień, czas cyklów praca/przerwa, ruch armaty na boki, wyświetlanie błędów itd.),
 • kontrola systemu przez sterownik PLC Siemens,
 • zabezpieczenia prądowe osprzętu elektrycznego,
 • skrzynki elektryczne i obudowy w wykonaniu szczelności IP65,
 • ogrzewanie skrzyń,
 • zasilanie elektryczne 3 fazowe.
Zamgławiacze wentylatorowe

Wentylatorowe urządzenie zamgławiające

Wentylatorowe urządzanie zamgławiające do wytwarzania suchej mgły. Urządzenie zaprojektowane jest do użytkowania w  przestrzeni zamkniętej. Zbudowane jest z elementów zabezpieczonych antykorozyjnie, głównym elementem jest wentylator o średnicy  800 mm oraz mocy do 5,5 kW. Zastosowanie takiego elementu pozwala na uzyskanie skutecznego zasięgu i wypełnienie kubatury pomieszczenia skutecznym środkiem neutralizującym.

Zamgławiacze wentylatorowe

WUZ 800

wentylatorowe urządzenie zamgławiające – sucha mgła

 

Specyfikacja urządzenia.

 • wentylator o średnicy 800 mm, wydajność maksymalna – 40 000 m3/h,
 • ciśnienie maksymalne – 510 Pa, silnik: 5,5 kW, 1465 min-1,
 • wentylator sterowany i uruchamiany przez falownik z możliwością regulacji obrotów/wydajności,
 • zabezpieczenie wentylatora przed przeciążeniem, zanikiem fazy, przegrzaniem, konstrukcja pod wentylator stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
 • łożysko obrotowe umożliwiające prace wentylatora na boki z napędem elektrycznym,
 • kompresor tłokowy o wydajności 260l/min i ciśnieniu 8 Bar ; zabudowany w skrzyni,
 • sekcja przygotowania sprężonego powietrza (filtr, manometr, zawór elektromagnetyczny)
 • pompa dozująca elektroniczna membranowa o ciśnieniu do 8 bar sterowana elektronicznie,
 • dysza dwuczynnikowa rozpylająca mieszaninę powietrza z preparatem antyodorowym, zamontowana w osi wentylatora,
 • sterowanie systemu poprzez panel dotykowy HMI (godziny pracy, częstotliwość uruchomień, czas cyklów praca/przerwa, ruch armaty na boki, wyświetlanie błędów itd.),
 • kontrola systemu przez sterownik PLC Siemens,
 • zabezpieczenia prądowe osprzętu elektrycznego,
 • skrzynki elektryczne i obudowy w wykonaniu szczelności IP65,
 • ogrzewanie skrzyń,
 • zasilanie elektryczne 3 fazowe.