Preparaty antyodorowe

OFERTA

Preparaty antyodorowe

Produkcja preparatów odbywa się zgodnie z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością i Środowiskiem. Preparaty posiadają karty charakterystyki zgodne z REACH oraz atest PZH

Bezzapachowe preparaty antyodorowe do wytwarzania suchej mgły.

Skutecznie wchłaniają poprzez absorbcje cząsteczki odorów z fazy gazowej.

DA S100

Zastosowanie
• redukcja odorów powstałych na skutek działania związków siarki i azotu (siarkowodór, amoniak), merkaptanów, amin, tioetrów, kwasów organicznych.
Cechy
• postać – ciecz
• kolor – bezbarwny – bladożółty
• pH – 7
Substancje aktywne
• związki pochodzenia naturalnego
Opakowanie
kanister HDPE 20 L, beczka 200L, IBC1000L

DA 300

Zastosowanie
• redukcja odorów powstałych na skutek działania związków siarki i azotu (siarkowodór, amoniak), merkaptanów, amin,

Cechy
• postać – ciecz
• kolor – bezbarwny
• pH – 7
Substancje aktywne
• związki pochodzenia naturalnego
Opakowanie
kanister HDPE 20 L, beczka 200L, IBC1000L

Skoncentrowane preparaty antyodorowe do wytwarzania mokrej i suchej mgły.

DeoAir 10

Zastosowanie
• redukcja związków azotu, siarki, merkaptanów
Cechy
• postać – koncentrat
• zapach – kwiatowy
• kolor – żółty-jasnopomarańczowy
• pH – 7
Substancje aktywne
• aldehydy, ketony, terpeny, estry
Stężenie robocze
• od 0,1% w instalacjach zamgławiających
• 2-5% w ręcznych zamgławiaczach
Opakowanie
kanister HDPE 20 L, beczka 200L, IBC1000L

DeoAir 10.30

Zastosowanie
• redukcja związków azotu, siarki, merkaptanów
Cechy
• postać – koncentrat
• zapach – kamfora
• kolor – niebieski
• pH – 7
Substancje aktywne
• aldehydy, ketony, terpeny, estry
Stężenie robocze
• od 0,1% w instalacjach zamgławiających
• 2-5% w ręcznych zamgławiaczach
Opakowanie
kanister HDPE 20 L, beczka 200L, IBC1000L

DeoAir 10.40

Zastosowanie
• redukcja związków azotu, siarki, merkaptanów
Cechy
• postać – koncentrat
• zapach – guma balonowa
• kolor – żółty-jasnopomarańczowy
• pH – 7
Substancje aktywne
• aldehydy, ketony, terpeny, estry
Stężenie robocze
• od 0,1% w instalacjach zamgławiających
• 2-5% w ręcznych zamgławiaczach
Opakowanie
kanister HDPE 20 L, beczka 200L, IBC1000L

Niezamarzające do -30°C, skoncentrowane preparaty antyodorowe do wytwarzania mokrej i suchej mgły.

DeoAir 20.30

Zastosowanie
• redukcja związków azotu, siarki, merkaptanów
Cechy
• postać – koncentrat
• zapach – kamfora
• kolor – niebieski
• pH – 7
Substancje aktywne
• aldehydy, ketony, terpeny, estry
Stężenie robocze
• od 0,1% w instalacjach zamgławiających
Opakowanie
kanister HDPE 20 L, beczka 200L, IBC1000L