Usługi środowiskowe

Usługi środowiskowe

POMIAR I MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA ODORÓW ORAZ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU

Emisje różnych związków do atmosfery mogą stanowić uciążliwość dla otoczenia prowadzącą do skarg. Aby zweryfikować stan faktyczny z uzyskanymi pozwoleniami i nie narazić zakładu na odpowiedzialność prawną wykonamy dla Państwa usługę oceny jakości powietrza.

W ramach usługi :

• określimy strefy występowania związków odorowych ( gazy, pyły)
• wykonamy badania ich stężeń,
• przeprowadzimy modelowanie rozprzestrzeniania się w powietrzu,
• sporządzimy raport
• przedstawimy zalecenia przeciwdziałania emisji odorów

Usługi środowiskowe

Dokumentacja jaką Państwo otrzymacie pomoże porównać różne strategie ochrony powietrza w oparciu o wiarygodne dane, a w rezultacie podjąć właściwą decyzję odnośnie kontroli zanieczyszczenia powietrza.

Pomiary i modelowanie wykonywane są w odniesieniu do przepisów prawa, to jest Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018, poz. 799), Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2014 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz.U.2014, poz. 1542 z późń. zm.)